Recent posts

View all
Sunway Open Day – Nắm bắt cơ hội nghề nghiệp kỷ nguyên 4.0
Khám phá thế giới hospitality với điểm nhấn “Specialty Coffee” cùng chuyên gia ĐH Sunway
Trải nghiệm giáo dục quốc tế, nhận bằng Mỹ, Anh, Úc… tại ĐH Sunway Malaysia
Du học Malaysia: Trải nghiệm quốc tế, thụ hưởng chương trình đẳng cấp tại Sunway
Con đường chuyển tiếp Mỹ hoàn hảo từ Đại học Sunway Malaysia - Tiết kiệm hơn
Du học Malaysia chuyển tiếp Mỹ hiệu quả với chương trình ADTP tại Sunway
Hội thảo du học Malaysia - Nhiều lộ trình du học quốc tế tại Đại học Sunway